امروز

 صبحی با بوی عود قهوه و موسیقی چنگ 

 نوشتن با طلوع خورشید

دوباره خواندن‌ نامه‌های کاغذی قدیمی و پررنگ شدن لبخندم

برگ تازه‌ی گلدان پتوسی که فائزه روز امتحان ترجمه پیشرفته به من داد

لبخندهای شاگردانم و خرید کتاب‌های تازه

قدم زدن های طولانی در چهارباغ و حرف زدن با درختان کوآلامپور

 

روز مبارکی بود که بوی باران داشت و دلتنگی نه
 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان