بامداد

همه‌ی روزهایی که مه بود و صدای زمستان ویوالدی همه‌جا شنیده می‌شد، سبز باقی ماند و هم‌چنان می‌خواند که

گفته بودم زندگی زیباست

گفته و ناگفته ای..بس نکته ها اینجاست

و این همان جادوی شگفت‌انگیز او است که هیچ‌وقت یادش نگرفتم...

 

 

فریدون آو

 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان