سبزینگی در پشت خاکستری‌ها

 

شبیه وابی‌سابی، زیبایی در نقص و زشتی

Michael Wolf

 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان